Det är svårt att hålla isär alla nya begrepp när man kliver in i den, för många, nya världen av högskolestudier. Föreningen, akademin, studievägledare och kåren, vart ska man vända sig med sina frågor? Enkelt sagt så finns BEWARE, linjeföreningen för Västerås Beteendevetare som en kontaktyta för dig. Till oss är du alltid välkommen med frågor och kan vi inte hjälpa dig kan vi leda dig rätt.

Vi i linjeföreningen Beware syns ofta med våra röda overaller och gula färger. I föreningen har du som student på Beteendevetarprogrammet livstids medlemskap i vårt kontaktnätverk, hur engagerad man vill vara i föreningen är upp till var och en från aktivitet till aktivitet. Förutom att planera rookieveckor sitter vi med utbildningsfrågor och näringslivskontakter, men framförallt för att dina år på högskolan ska bli så bra som möjligt både studiemässigt och socialt.

Vi som sitter i styrelsen för Beware är studenter på Beteendevetenskapsprogrammet och för att hjälpa oss i vårt arbete har vi Studentkåren bakom oss. Kåren är mer än discon och pubverksamhet, de jobbar också med förhandlingar om transport mellan studieorterna, arbetsmiljö, kurslitteratur osv. Nytt för höstterminen 2010 var att kårobligatoriet försvann, det betyder att det är frivilligt att betala kåravgift.

Som medlem i Bewares styrelse kommer jag att fortsätta att stödja Mälardalens Högskolas studentkår för det fortsatta stödet till studenterna och linjeföreningarna på skolan. Studentkåren har tre anställda som jobbar för studenterna på högskolan och vårt stöd till dem hjälper att fortsätta arbetet som Studentkåren gör för oss och deras relationer med näringslivet.

Utbildningsansvarig Helena.