Igår, onsdag den 23:e mars, hölls ett årsmöte med styrelseval i Beware Västerås. 2010-års styrelse blev entledigade efter ett år av dedikerade och fina insatser i föreningens namn, och lämnade över för den nya styrelsen att väljas.

Några gamla namn blev förtroendevalda igen och några nya blev utsedda att få sätta sitt avtryck i Bewares historia!

Ordförande: Helena Davinder (fd. Utbildningsansvarig)

Kassör: Emilia Eklund

Socialt ansvarig: Rick Reijo

Socialt ansvarig, utskott: Alexandra Assmar

Informationsansvarig: Anna-Karin Legeryd (fd. Utskott till näringslivsansvarig)

Utbildningsansvarig: Robin Galin

Näringslivsansvarig: Lisa Andersson

Näringslivsansvarig, utskott: Niklas Öman

Hemsideansvarig: Natali Sörensen (kvarsittande på posten)

Suppleanter: Anna Liljegren Rassing,  Emelie Jourdain

Den största av eloger till den gamla styrelsen för ett stort och väl genomfört arbete, och ett varmt välkomnande till den nya med framtiden i sikte!