Måndagen den 11:e april hölls Beware Eskilstunas årsmöte. Styrelsen som under året 2010 arbetat i linjeföreningens namn entledigades och en ny styrelse bildades!

Namnen på de förtroendevalda är…

Ordförande: Anna-Maria Niva

Kassör: Markus Engström

Socialt ansvarig:
Sara Jansson

Socialt ansvarig, utskott:
Matilda Ferm

Informationsansvarig:
Viktoria Lundkvist

Utbildningsansvarig:
Constance Bell Long

Hemsideansvarig:
Natali Sörensen

Undertecknad är mycket stolt över att ha antagits till hemsideposten även i Eskilstunas styrelse. Ser med värme och förväntan fram emot ett år av möjligheter!