En karriärdag för beteendevetare kommer att hållas den 11:e maj på Dekår i Eskilstuna, mellan kl. 15.00 – 19.30! Dagen arrangeras av Karriärtorget i samarbete med Beware och Akademikerförbundet SSR och kommer att bjuda på föreläsningar om karriärval och vikten av att tänka på det personliga varumärket i jakten på ett bra arbete.

”En liknande dag har tidigare gått under namnet Beteendevetardagen och har då, liksom nu, utförts av Beware, MDH och akademikerförbunet SSR. De som varit med de föregående gångerna har uppskattat denna dag väldigt mycket. Dagen riktar sig både till oss studenter och till arbetslivet, så räkna med att det kommer mycket folk från båda läger. Passa på att ta chansen att få komma ut och nätverka med arbetslivet! Kanske blir det din väg till drömjobbet?”

Läs mer och anmäl dig här!