Hej!

Under v.20 kommer Diskrimineringsombudsmannen på besök i Eskilstuna. DO anordnar ett projekt som heter Vägar till rättigheter som syftar till att sprida kunskap om allas lika värde och utveckla metoder för att bekämpa diskriminering. Eskilstuna är en av fyra städer som är utvalda som pilotstäder, i varje stad fokuseras på områden och i Eskilstuna lyfts diskriminering på bostadsmarknaden. Under veckan kommer DO tillsammans med Diskrimineringsbyrån Humanitas träffa viktiga aktörer, såsom tjänstemän, politiker, bostadsbolag och representanter från det civila samhället.

Under veckan kommer det finnas två öppna föreläsningar att ta del av:

Måndagen 16/5, kl. 15.00-17.00, Aula Collegium, Mälardalens högskola, Eskilstuna
Fyra korta presentationer om bostadsdiskriminering

Fredagen 20/5 kl.09.00-12.00, Filharmonin, Mälardalens högskola, Eskilstuna
Paneldebatt om bostadsdiskriminering

Välkomna. Ingen föranmälan krävs! Sprid till era nätverk!

Diskrimineringsbyrån Humanitas
www.humanitas.se