Den 11:e maj 2011 anordnades Karriärdagen i Eskilstuna av Karriärtorget i samarbete med BEWARE och Akademikerförbundet SSR. Dagen riktar sig både till studenter och till arbetslivet, med föreläsningar och mingel. Bewares informationsansvarig Anna-Karin Legeryd var på plats tillsammans med fotografen Victoria Söderström och intervjuade fyra beteendevetare som har börjat sin bana i arbetslivet!

Från vänster: Therese Nilsson, Ewa Zetterberg, Rose-Marie Sundman, Maria Hedvall.

Vad har din utbildning gett dig?

Rose-Marie: Massor, man utvecklas hela tiden av det. Men man förstår mer efteråt vad man egentligen har läst. Bitarna faller på plats när man börjar jobba. Det är även bra att läsa att extrakurser under tiden vilket gör att man förstår man ännu mer.

Therese: Jag hade ett långt studieuppehåll då jag jobbade och kände att jag utvecklades mycket då jag samtidigt hade min c-uppsats i tankarna. Nu läser jag även till KBT-terapeut.

Vad har du arbetat med sen du blev färdig?

Ewa: Inom socialpsykiatrin som boendestödjare. Sedan som handledare inom två projekt som heter Atlas och Amanda och nu som nätverksledare.

Rose-Marie: Jag är undersköterska i botten och jobbade sedan med missbruk på ett beroendecenter. Efter det som handläggare på familjebehandling, inom socialpsykiatrin och som handledare för socionomstudenter.

Maria: På bank och sedan startade jag eget företag. Efter det arbetade jag som mäklare och vidare till studie- och yrkesvägledare. Nu arbetar jag fackligt inom SSR.

Therese: Som kriminalvårdare och sen inom socialtjänsten. Jag har även jobbat på två resursskolor med individer med neuropsykiatriska funktionshinder. Sedan på korttidsboende och som handledare på dagverksamhet. Efter det på ett privat ägt projekt som heter Ung Stöd och inom socialpsykiatrin.

Varför valde du att läsa det Beteendevetenskapliga programmet?

Therese: Jag har alltid jobbat med ungdomar med problem och vill kunna hjälpa människor.

Ewa: Har tidigare jobbat med teater och blev på så sätt intresserad av människans beteende. Jag läste då en folkhögskolekurs i pedagogik och ville bara läsa mer efter det.

Rose-Marie: Hade jobbat på rehab förut och ville arbeta med människan på olika nivåer.

Vilken inriktning valde du?

Therese och Ewa: Psykologi.

Rose-Marie: Sociologi.

Maria: När jag läste till socionom så kunde man välja mellan det som idag är PA-programmet, social inriktning och samhälle.

Vilken fördel tycker du att du har som beteendevetare i arbetslivet till skillnad mot för de med annan utbildningsbakgrund?

Therese: Bra och bred utbildning. Nackdelen är att det inte ingår någon praktik och att man inte läser juridik vilket kan vara bra ibland. Jag skulle gärna läst mer om samtalsteknik också.

Rose-Marie: Det är bra att ha kunskap om förvaltningen man jobbar för. Till exempel förvaltningslag inom kommunen. Både för att det är etiskt rätt och mot brukaren man arbetar med. Man representerar ju ens arbetsplats och bör därför ha kunskap om den.

Ser du någon förändring i synen på beteendevetare?

Therese: Ja den är bred och kan se olika ut. Det kan också vara därför det inte alltid är så lätt att få jobb. Jag hade arbetat inom liknande yrken innan jag tog ut min examen men hade ändå svårt att få arbete efteråt vilket kändes lite tungt.

Maria: Många vill ha in beteendevetare i tidigare grupper för att få ett nytt synsätt. Man ser då andra saker, till exempel inom äldreomsorgen.

Therese: Men det kan också bli att man blir den enda i gruppen som är högutbildad, som det blev i mitt fall. Jag trodde jag kunde tillföra något men kände mig utsatt.

Vad är ert bästa tips för att de som ska ut i arbetslivet snart?

Alla: Nätverka och prata med folk. Gör studiebesök, sommarjobba eller ta en timanställning för att få in en fot i branschen.

Var du med på karriärdagen i Eskilstuna? Var du jättenöjd, lite missnöjd? Svara på den korta utvärderingen nedan så att den blir ännu bättre nästa år!

http://www.mdh.se/student/karriar