Vi behöver studenter till utvärdering av psykologiämnet snarast!! Det behövs studenter på D-nivå och på C-nivå! Plus att det någon/några från ledarskapsmagistern!!

Högskoleverkets utvärderingar sker ungefär vart femte år och syftet är att kontrollera kvaliteteten i undervisningen i alla ämnen på universitet och högskolor.
Vi har fått skicka in en självvärdering där vi beskrivit verksamheten i psykologi, hur den är upplagd från A till D-nivå. Sen kommer några personer från Högskoleverket
hit för att ställa frågor och även träffa studenter för att höra era åsikter. Dom kommer hit den 17/10 och vill träffa studenter som läst psykologi fram till kandidatnivå (2-8 stycken) och även några som läst D-nivån. Mötet med er studenter är mellan 10-11.30 . Det är ett viktigt möte för hela högskolan och det är också viktigt att ni studenter får möjlighet att framföra er syn på utbildningarna.

Lokalen är R1-205 – (gamla Akademibokhandelns lokaler)

För att försöka snabba på processen så kan ni maila om ni är intresserade till kerstin.isaksson@mdh.se (OBS! om ni är på C eller D-nivå) så snabbt som möjligt, helst innan 10/10! Skriv att ni är intresserade av att vara med i utvärderingen!! Ni kan även ringa Kerstin på             021-107316

Ta chansen att kunna påverka!

// Utbildningsansvarig Beware

obs: med ”vi” menas att akademin (HST) fått skicka in självvärderingar!