En förklaring av skolans datornät, Blackboard, studentportalen, hemsidan, login-uppgifter och så vidare. Det räcker att gå på en datorintroduktion, de är nämligen likadana.

12:15-13:00, plats Omega.