För de som inte vill gå på den föregeående sittningen finns fortfarande möjlighet att gå på kårdiscot.

22:00-02:00, plats Kåren.