Det är inte så farligt som det låter. Det började som en stickjunta, men stickandet övergick sedermera till att mestadels handla om inmundigande av fikabröd och allehanda kaffedrycker. Detta är en annan av beteendevetarnas traditioner. Vi träffas varje onsdag utanför Global Living för att sedan rikta kompassen mot bästa fik för kvällen. Denna tradition fortsätter även efter rookieveckornas slut.

18:00, utanför Global Living (eller 17:40 utanför Kåren).