Ny styrelse!

Det är dags att tillsätta en ny styrelse i Bewares linjeföreing, en styrelse som under nästa läsår ska se till att hålla föreningen igång och verka för att beteendevetarnas studieupplevelse ska bli sutmärkt som möjligt. De poster som ska tillsättas är:

Ordförande, Kassör, Socialt ansvarig (och utskott), Näringslivsansvarig (och utskott), Informationsansvarig, Utbildningsansvarig (och utskott), Hemsideansvarig och Suppleanter.

Information om varje post finns bifogad i mail som gått ut till alla beteendevetare. Men den går även att betrakta här: Styrelseposter

Nominering:

Nu är det din uppgift att nominera de personer som du tycker är lämpliga att sitta i styrelsen. Nominering sker via mail till valberedeningen som har till uppgift att ta fram kandidater till varje post. Adressen är:
val@beteendevetare.se

Information som nomineringen ska innehålla:

VEM som är nominerad
VILKEN POST denna nomineras till
KONTAKTUPPGIFTER till denna
VARFÖR personen är nominerad

Man kan nominera samma person till flera poster, den som sedan blir invald till en post blir per automatik struken från de andra nomineringarna. Man kan självklart nominera sig själv. Alla nomineringar sker anonymt eller hanteras med sekretess, vilket innebär att ingen utanför valberedningen har kännedom om vem som nominerat vem.

Valet:

Alla nominerade intressenter deltar vid årsmötet, där dessa får en chans att berätta varför man ställer upp och vad man kan tillföra till styrelsen. Därefter hålls val för varje styrelsepost där den nya medlemmen väljs in. Efter valet kommer en överlämning att ske då den gamla styrelsen lämnar över all relevant information till den nya styrelsen. Den gamla styrelsen sitter också med vid de två första styrelsemötena som ett stöd tills den nya styrelsen blivit varm i kläderna.
Datum för bävertugg med ytterligare info om styrelse och val under gemytliga former: Ons 3/3-2010

Sista datum för nominering: Tis 9/3-2010
Datum för årsmöte: Ons 24/3-2010 kl. 16:30 i LF-rummet

För frågor angående valet eller nomineringar eller dyl. kontakta valberdeningen:
Marie Nilsson, mnn08007@student.mdh.se, 0709631634
Wictor Hoffman, whn07001@student.mdh.se , 0762058651

Kontakta även valberedningen i de fall då du har frågor angående styrelsen och dess arbete, eller om någon specifik post, så svarar vi så gott vi kan eller hänvisar dig vidare till berörd person.

Att sitta i styrelsen innebär ett visst ansvar, men framför allt en spännande och rolig erfarenhet som dessutom ser mycket bra ut i ditt CV. Tveka varken i att ställa upp i valet eller att nominera den som du anser lämplig!

Marie och Wictor, Bewares valberedning
genom Gustav, informationsansvarig