Hej!

Det börjar nu dra ihop sig för första mötet med den nya styrelsen i Beware. En
spännande tid väntar framför oss och för att få klarhet i framtiden kommer vi
bland annat att diskutera examensmiddag, sittningar, studieinformationsträffar
och rookieperioder. Jag kommer att för presentera den aktuella vägvisaren för
styrelsens arbete som ska vägleda oss till våra mål.

Dagordningen finns bifogad. Är det någon punkt som saknas, ta med detta till
styrelsemötet så placerar vi den under ”Övriga frågor”.

Tid och plats för detta är 16:00, 19/4-10 i LF-rummet.

Bästa hälsningar
Ola Eliasson, Ordförande i Beware