Beware har styrelsemöte i LF-lokalen kl. 16:00. Läser du detta redan den 27/1 så är är det troligaste scenariot att du faktiskt befinner dig på nyss nämnda möte.

//Erik