.

Jessica,  25 år.
Termin 3. Västerås.

.

.


Vad tycker du om din utbildning?
– Jag tycker att det är en intressant utbildning, den är bred och funktionell över hela livet.

Varför valde du just den här utbildningen?
– Jag har ett intresse för människor och valde därför att studera beteendevetenskapligt.

Vilket jobb drömmer du om, vad vill du göra efter utbildningen?

– Skulle kunna tänka mig att arbeta med personalutveckling, företagshälsa och rekrytering eller som chef.

Senast lästa bok?
– The false fat diet av Dr. Elson Haas.

Psykologi, sociologi eller pedagogik?
– Socialpsykologi! Människans har ett eget ansvar, men situationens betydelse spelar in..

 

.