Ordförande

Ordförande i Beware Västerås har det övergripande ansvaret för allt som sker i föreningens namn, bland annat studiesociala aktiviteter, utbildningsfrågor, diskussioner, ekonomiska frågor samt kontakt med näringslivet. En viktig och kanske den främsta uppgiften som ordföranden har är att hålla en bra kontakt och dialog med akademin samt ansvariga lärare och studievägledare, detta för att se till att föreningen får en uppdaterad information om vad som händer i t. ex utvecklingsarbetet eller med de diskussionsfrågor som är aktuella för utbildningen. Ordförande i Västerås håller även kontakt med styrelsen i systerföreningen Beware i Eskilstuna för att upprätthålla en bra relation och ett gott samarbete de bägge campusorterna emellan.

Ordförande kontaktar du om du inte riktigt vet var du skall vända dig så denne kan vidarebefordra informationen till respektive organ i styrelsen. Du kan även vända dig till ordförande om du har någon ny fråga att diskutera med föreningen eller föreningens medlemmar.