Kassör

Kassörens uppgift i föreningen är att hålla koll på inbetalningar och utbetalningar. Den ser till så att inkomsterna täcker utgifterna och att föreningen går runt på försäljningen. Det är även kassörens uppgift att kolla Bewares postfack.

Kassören kontaktar du i frågor om in- och utbetalningar, t. ex om du skall göra inbetalning för en ovve och behöver veta kontonummer, eller om du skall köpa någonting till en aktivitet och vill ha ersättning för det.