Socialt ansvarig

Socialt ansvarig och dennes utskott ansvarar för att studenterna inom Beware skall ha roligt under sin studietid. Dessa bägge har huvudansvaret för att planera och genomföra de studentarrangemang som sker under terminerna, främst de rookieveckor som infaller två gånger per år, men utöver det även aktiviteter som sittningar och Sjöslaget.

Socialt ansvariga kontaktar du i frågor om exempelvis sociala evenemang och rookieveckor.