Näringslivsansvarig

Näringslivsansvarig med utskott är ansvariga för frågor gällande kontakt med näringslivet. Detta innebär bland annat att vi jobbar för att stärka arbetslivsanknytningen i utbildningen. Det är också vi som hanterar eventuella sponsringar av föreningen. Vi har även ansvar för försäljning av overaller och märken.

Näringslivsansvariga kontaktar du i frågor om sponsring, näringsliv och när du vill köpa overaller och märken.