Informationsansvarig

Bewares informationsansvarige har till uppgift att sprida information till medlemmar i föreningen. Detta sker dels genom mail, dels genom den anslagstavla som finns utanför HST’s expedition.

Informationsansvarig kan du kontakta exempelvis när gäller information som ska ut till linjeföreningen eller om det är något som du vill sätta upp på anslagstavlan. Det som sätts upp på tavlan skall ankomststämplas av expeditionen, men om Informationsansvarig inte bedömer att ett anslag är relevant för föreningen så kommer det att tas ner eller flyttas till en annan tavla. Du är även välkommen med andra frågor till Informationsansvarig, även om Informationsansvarig inte kan lova ett svar direkt kommer Informationsansvarig antingen att söka fram ett svar och meddela dig eller hänvisa dig till någon som har större möjlighet att hjälpa dig.