Suppleant

De två suppleanternas uppgift i Bewares styrelse är att vid behov hjälpa de övriga medlemmarna med deras uppdrag. Detta kan t.ex. innebära att man närvarar vid möten då de ordinarie eller utskotten inte kan, eller i enstaka fall att ta över en post då en ordinarie eller ett utskott inte finns till hands. Denna post passar de som vill veta vad som händer inom Beware, följer utvecklingen i styrelsen och har möjlighet till att påverka.

Suppleanterna är ett stöd till styrelsen och har inte någon direkt anknytning till något specifikt utåt. Suppleanterna har inget direkt ansvarsområde, så enda gången någon utanför styrelsen bör kontakta dem specifikt är i frågor rörande befattningen suppleant.