Ordförande

Johannes Westermark Hester

Socialt ansvarig

Annie Wetterhed

Utskott till socialt ansvarig

Malin Norberg

Medieansvarig

Elin Wernersson

Utbildningsansvarig

Malin Ernstson

Näringslivsansvarig

Emelie Holmgren

Utskott till näringslivsansvarig

Henning Hallin

Ledamot

Alfred Varghans

Ledamot

Evelina Svedin

Ledamot

David Gullbing 

Bewares älskade maskot

BERIT