Beteendevetare i arbetslivet

En beteendevetare har breda möjligheter och en stor variation gällande titlar och befattningar inom de framtida yrkeslivet!

Mälardalens Högskola gjorde 2007 en enkätundersökning där de frågade examinerande studenter vilka professioner de hade tagit åt sig/etablerat på arbetsmarknaden. Svaret blev då att sju av tio jobbade inom den offentliga sektorn och att över femtio olika yrken fanns representerade i undersökningen. 25 % av de tillfrågade jobbade inom någon myndighet såsom arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialtjänsten. Inom denna grupp innefattades det yrkestitlar såsom handläggare, utredare, socialsekreterare, samordnare, arbetsförmedlare och försäkringssekreterare. Denna grupp påpekade även att en stor del av arbetet innebar en direkt kontakt med klienter av olika slag. 16 % svarade att de arbetade med samtalsstöd, socialt stöd samt hand- och vägledning. Inom denna grupp var titlar såsom rehabiliteringsutredare, kurator, beteendevetare, terapeut, behandlare, behandlingsassistent, coach och vägledare vanliga. 16 % av de tillfrågade hade chefpositioner eller en annan ledande befattning och jobbade då oftast med verksamhetsplanering, personal och/eller budget. 10 % jobbade med personaladministration eller organisationsfrågor. Det var även 10 % av de som svarade på enkäten som jobbade inom utbildningsområdet. Övriga personer arbetade bl.a. inom kriminalvården, vård- och omsorgsorganisationer, administration, ekonomi eller inom forskningsområdet.

Överlag kan vi konstatera att de flesta är nöjda med det beteendevetenskapliga programmet och anser att det är en bra grund för ens framtida yrkesverksamhet. Nio av tio studenter har även fått ett arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning. En av de bästa aspekterna med det beteendevetenskapliga programmet, enligt de tillfrågade, har även varit att det är en bred utbildning som ger många möjligheter gällande val av professioner i yrkeslivet och som, tidigare nämnts, hjälper dig som student att utvecklas som människa.

Intressanta länkar om fackförbund och arbetsliv

http://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/akademssr.gif http://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/ams.gif http://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/saco.gif   http://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/svensktnaringsliv.gif http://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/tco.gifhttp://www.beteendevetare.se/bilder/lankar/vision.gif