Märken är alltid kul att fylla sin ovve med!

Kontakta Beware styrelse näringslivsansvarig David Gullbing med utskott Henning Hallin, v.naringslivsansvarig@beteendevetare.se om du vill köpa märken!