Vad är beteendevetenskap?

Det beteendevetenskapliga ämnet i sig innefattar typiskt tre ämnen: psykologi, sociologi och pedagogik, där människans beteende studeras utifrån dessa olika perspektiv. Tanken med beteendevetenskapen är att få ett helhetsperspektiv på en eller flera människors beteende samtidigt som de mindre, individuella delarna synliggörs och uppmärksammas.

Beteendevetenskapen intresserar sig för den enskilda individens beteende (kognition, stress och hälsa, utveckling) och grupprocesser (dynamik, påverkan, kultur på mini- och makronivå) samt inlärningsprocesser (mötet mellan individ och samhälle, utbildning, formning).

En beteendevetare har alltså kunskaper inom dessa tre omfattande områden. Utöver det har beteendevetaren oftast en fördjupning inom något av dessa ämnen vilket gör kunskaperna otroligt mycket större. Det kan kort och gott beskrivas att en beteendevetare besitter kunskaper om människans beteende på både ett större, objektivare plan men också på ett fördjupat, ofta subjektivare plan.

Vad gör då en beteendevetare i praktiken?

En beteendevetare är attraktiv på alla områden och platser där en eller flera människor befinner sig. Yrkeskategorin växer ständigt då fler och fler av dagens arbetsgivare satsar på personalens utveckling och hälsa.

Arbetsplatserna varierar beroende på beteendevetarens intresse och fördjupningsområde. Den breda utbildningen och kunskaperna gör det möjligt för beteendevetaren att arbeta inom många olika områden och med varierande arbetsuppgifter. Hur utbildningen lagts upp och kompletterats med fördjupning och specialisering beror på beteendevetaren själv. Många specialiserar sig redan under utbildningen medans andra gör det när de kommit ut i arbetslivet. Var fokus samt intresse ligger är individuellt, därav återfinns beteendevetarna på många olika arbetsplatser.

Exempel på vad en beteendevetare kan arbeta med är rehabilitering, organisationsutveckling, arbetsmiljöfrågor, kriminalvård, utredning, kompetensutveckling, rekrytering, handledning, coachning eller projektledning. Många beteendevetare arbetar även som konsulter. En beteendevetares möjligheter i arbetslivet är som förstått många, det är som så klassiskt uttryckt bara fantasin som sätter gränser.

Hur ser framtidsutsikten ut?

Enligt branchanalyser har det konstaterats att det råder balans inom yrket, och även om yrkesgruppen växer stadigt så innebär det hög konkurrens på arbetsmarknaden. För beteendevetarstudenten betyder det att individuell fördjupning och specialiseringen är otroligt viktig för att bli så attraktiv som möjligt på marknaden. Det beteendevetaren måste göra är att hitta det egna intresset, den individuella nischen och profilera sig på arbetsmarknaden, både för arbetets skull men också för den egna utvecklingen. På grund av den rådande balansen på marknaden har många utbildningssäten (MDH inkluderat) valt att dra ner antalet utbildningsplatser varje år för att låta konkurrensen balansera sig över en tid.

”Vi är beteendevetare. Vi förstår sociala sammanhang, den enskilda individen samt inlärningsprocesser och dess utveckling. Vi förstår människans delar och helhet. Vi är objektiva, vi är subjektiva.
Vi ser ur samhällets glasögon, vi går i dina skor. Jag är beteendevetare. Jag förstår Dig.”
– Emma Åslund (f.d. ordförande Beware Eskilstuna