Ordförande

Malin Fransson

Kassör

Marcus Lärka


Socialt ansvarig

Emma Ejeblad


Utskott till socialt ansvarig

Madelen Ekqvist


Näringslivsansvarig

Mikael Isaksson


Utskott till näringslivsansvarig

Alexander Troff


Utbildningsansvarig

Martin Lundborg


Utskott till utbildningsansvarig

Emelie Vetso

Emelie Vetso


Informationsansvarig

Gustav Kendel


Hemsideansvarig

Ola Eliasson


Suppleant

Malin Mattsson


Suppleant

Niklas Bergkvist